Værktøjer til forbedring af din kommunikation

Værktøjer til forbedring af din kommunikation

Sprechen Sie Deutsch?  Nein – så se at komme i gang. (overskrift i Børsen)

Hvad skal der til for, at du kan skrive og tale tysk og kan blive forstået?

Dette kursus fokuserer på det tyske sprogs opbygning – dets forskellige byggeklodser og hvordan disse byggeklodser sættes sammen for at give den bedste bygning. Både arkitektonisk, æstetisk og vedligeholdelsesmæssigt.

Kurset vil give dig en grundig indføring i det tyske sprog.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker at kunne kommunikere både skriftligt og mundtligt på et professionelt, idiomatisk og korrekt sprog for at kunne komme igennem med dit budskab.

Kurset kan selvfølgeligt tilpasses den enkeltes behov og niveau.

Indhold

  • Korrekt brug af udsagnsordene
  • Korrekt brug af navneordene
  • Korrekt sætningsopbygning
  • Præpositioner (forholdsord) – det specielle for tysk er, at de forskellige præpositioner styrer forskellige kasus – fx das Buch liegt auf dem Tisch. Er steht hinter der Tür. Er geht hinter die Tür.
  • Idiomatiske udtryk – Udtrykkene med kursiv skrift er eksempler på idiomatiske udtryk.
  • Wer weiB nicht, daB es viel Mühe macht, eine Sprache zu erlernen. Nicht wenige Lerner verlieren die Geduld oder lassen den Kopf hängen, denn síe meinen, sie kommen nicht vom Fleck. Und manch einer möchte vielleicht gar die Flinte ins Korn werfen.
  • Tegnsætning
  • Mundtlige og skriftlige øvelser

Kursusformat

For at sikre den bedste indlæring anbefales et forløb på 30 lektioner, der kan afvikles med enten 2 eller 3 lektioner om ugen. En lektion varer 45 minutter.

Der er også mulighed for halvdags- og heldagsseminarer, hvis dette ønskes.

Kurset kan foregå både som eneundervisning eller som firmahold.

>