Finn Ulbæk

Baggrund og kompetencer

Fra 1983 til 2000 udviklede jeg EU-projekter og underviste i alt fra komplicerede regnskabsprogrammer, engelsk, tysk, dansk, fransk, storytelling, intensive kurser i udtale til NLP med mere. Dette gjorde, at jeg blev uhyre effektiv til at tilegne mig ny viden og til at implementere denne viden i undervisningen.

Derudover var jeg chef for forskellige Edb-afdelinger og konsulent på iværksætterprojekter og projekter under Den Europæiske Socialfond.

Fra 2000 til 2012 koncentrerede jeg mig om coaching af elitesportsfolk og udvikling og gennemførsel af teambuilding arrangementer, med hovedvægten på kommunikation, for internationale virksomheder og har de største firmaer i DK som kunder.

I de sidste seks år fra 2013 til nu, har jeg undervist enkeltpersoner og teams i firmaer som Mærsk, Lego, Odense universitet, SDU, Århus kommune, Århus Business Collage o.l. i dansk, tysk, engelsk, præsentationsteknikker, teamkommunikation m.m.

Endvidere skriver jeg ansøgninger for personer, der søger internationale topstillinger og institutioner der søger midler fra internationale fonde.

Har derudover udviklet forskellige sprogsystemer til ordblinde og udtalesystemer til udlændinge, hvor jeg har kombineret gode gammeldags undervisningsteknikker med den nyeste teknologi.

Ligeledes rådgiver og udvikler jeg sprogsystemer til onlineundervisning og er med hvor isen brydes i forbindelse med de nyeste indlæringsteknikker m.m. via de nationale og internationale netværk, jeg enten deltager i eller er medstifter af, primært inden for områder som distance learning, deep learning, experiential learning og hybrid events.

Udpluk af uddannelser og kurser taget i Danmark, England og USA

Programmering, Århus Universitet

Studier i fremmedsprog, Århus universitet

Specialuddannet inden for udtaletræning

Neurale netværk

Assertion

Storytelling

NLP


>